Sremska Mitrovica – Zbog radova na opremanju crpne stanice u ulici Stari šor u Sremskoj Mitrovici došlo je do izmene režima saobraćaja u pomenutoj ulici, a kako je saopšteno u Direkciji za izgradnju grada, trajaće do 10. avgusta na sledeći način:

Zatvara se za saobraćaj jedna saobraćajna traka iz pravca Laćarka i kružne raskrsnice „Vojarna“ i zatvaraju se za saobraćaj obe saobraćajne trake od raskrsnice ulice Stari Šor i Jupiterove do kružne raskrsnice „Vojarna“

Preusmeravanje saobraćaja vrši se na raskrsnici:
Ulica Stari šor i Jupiterove, ulica Stari šor, Šećer sokak i Trg Svetog Stefana
Saobraćaj na ulici Stari šor iz pravca Laćarka odvijaće se samo desnom saobraćajnom trakom.
Saobraćaj iz pravca kružne raskrsnice „Malta“ u Sremskoj Mitrovici biće preusmeren na raskrsnicu ulica Stari šor i Jupiterova.
Saobraćaj će se odvijati kroz sledeće ulice: Stari šor, Jupiterova, Jovana Cvijića, Miloša Obilića.
Drugi pravac kroz ulicu Šećer Sokak.
Izmenjen režim saobraćaja trajće do završetka svih građevinskih radova.

You may also like