Sremska Mitrovica – U okviru akcije “I ti si odgovoran za red u gradu” predviđena je pojačana kontrola Komunalne policije koja će u saradnji sa Direkcijom za izgradnju grada, Upravom za kulturu, sport i omladinu, Upravom za urbanizam, Turističkom organizacijom grada i Kancelarijom za mlade sudelovati na suzbijanju lepljenja plakata po našem gradu na mestima koja za to nisu predviđena.

Akcenat je stavljen na autobuska stajališta koja su najviše izložena ovoj pojavi.

U cilju je da se problem reši na trajan i kvalitetan način kroz usmena i pismena upozorenja koja bude izricala Komunalna policija. Ovim putem pokušaće da utiču na svest građana koji su svojim nesavesnim ponašanjem direktno odgovorni na stanje na terenu.

Izricaće se novčane kazne na licu mesta u iznosu od 20.000 dinara za prekršaj pravnom licu i preduzetniku ako lepi plakate i druge reklamne i oglasne poruke na oglasnim objektima i mestima koja nisu predviđena za tu namenu. Na licu mesta kazniće se i odgovorno, fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara. Građani mogu da doprinesu akciji tako što će prijaviti lice koje krši propise.

Grad svake godine izdvaja nekoliko desetina hiljada za čišćenje autobuskih stajališta, a ako bi uspelo sprovođenje ove akcije, ta sredstva bi mogla biti usmerena za ostvarivanje drugih korisnih projekata.

Ovo je prvi korak u nizu projekata koji će se realizovati kako bi se prostor učinio lepši za život.

Svi građani koji imaju potrebu da se na ovaj način oglašavaju ili reklamiraju to mogu činiti na dozvoljenim mestima, a sve informacije mogu dobiti u kancelariji Komunalne policije ili Direkciji za izgradnju grada.

You may also like