Kudoš izvor zaraze

Sremska Mitrovica – Jarčani su se danas okupili na mostu preko kanala Kudoš da bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog zagađenja ovog kanala koji se proteže kroz Jarak iz pravca Rume.

Kako saznajemo od predsednika saveta Mesne Zajednice Jarak Dragana Mandića, u kanalu Kudoš ne postoji biljni i životinjski svet, a sve otpadne vode iz Rume, kožara, gumara i kanalizacija bez prečišćavanja puštaju se u ovaj kanal. Kada je mirno vreme iz kanala se širi nepodnošljiv smrad, a pored same obale žive ljudi u svojim porodičnim kućama.

Trenutno se iz kanala ne koristi voda za navodnjavanje, a da je voda čista moglo bi se navodnjavati nekoliko hiljada hektara od rumskog i šašinačkog do jaračkog atara.

Mesna zajednica Jarak se obraćala mnogim institucijama, poslednji put su se prošle godine obratili Supštini opštine Ruma kada im je obećano da će ih obavestiti o nekom rešenju posle sastanka sa predstavnicima JP “Vodovod” Ruma, JP Hidrosrem Sremska Mitrovica I JP Vode Vojvodine Novi Sad. Međutim, ovaj problem kanala nije rešen.

Na današnjem skupu Jarčani su uputili protest Skupštini opštine Ruma, JP Vode Vojvodine Novi Sad, Pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da sagledaju problem i da nađu neko rešenje kako bi Kudoš bio opet čist i kako bi se iz njega mogla koristiti voda za zalivanje njiva.

You May Also Like