Sprečavanje varanja na maloj maturi

Sremska Mitrovica – Ministarstvo prosvete obučiće direktore škola i nastavnike kako da prepoznaju i spreče varanje na polaganju male mature.

Obukaje deo projekta EU „Osiguranje kvaliteta nacionalnih ispita“. Najavljeno je da će se ispitati rad supervizora ministarstva koji su prošle godine nadgledali polaganje mature, pre njihovog ponovnog angažovanja.

Ovo su neke od mera koje najavljuju nadležni, u cilju što bolje kontrole završnog ispita, a nakon utvrđenih neregularnosti na prošlogodišnjoj maloj maturi.

Analizom nakon održavanja male mature utvrđeno je da su u 80 škola u školskim upravama u Leskovcu, Kraljevu i Novom Pazaru nastavnici prilikom pregledanja testova dodavali učenicima bodove.

Kako bi se podržalo pozitivno ponašanje i sprečile negativne pojave, izabrano je 35 iskusnih direktora škola koji će pružiti dodatnu podršku osnovnim školama u Srbiji u sprovođenju završnog ispita. To se posebno odnosi na škole u mestima gde je prošle godine zabeleženo neregularno ponašanje pojedinih ocenjivača, dežurnih nastavnika i direktora, kaže Piter Mogensen, vođa projekta „Osiguranje kvalitetanacionalnihispita“.

U Ministarstvu prosvete ističu da će od ove godine svaka škola imati nastavnika koji će biti odgovoran za ceo proces pregledanja i bodovanja testova.

Uvodi se i delimično centralizovano pregledanje testova, što znači da će se testovi iz više manjih škola sakupiti u jednu, pa će kontrolori imati bolji uvid jer su svi testovi koncentrisani na jednom mestu. Oko 78.000 učenika osmog razreda polagaće završni ispit 18. i 19. juna. Ove godine na testu će biti polovina nepoznatih zadataka, dok će druga polovina biti zadaci iz zbirki.

You May Also Like