Sremska Mitrovica – Sledećeg ponedeljka, prvog radnog dana od stupanja na snagu Zakona o amnestiji, upravnici zatvora, osuđeni, njihovi branioci i članovi porodica, ”okupiraće” osnovne i više sudove sa oko 3.600 zahteva za amnestiju. Toliko će, naime, osoba koje su proglašene krivim, prema procenama u Ministarstvu pravde, dobiti smanjenje kazne ili će biti potpuno slobodno.

Zakon je napravio razliku između dve situacije: kada je osuđeni već iza rešetaka i kada tek treba da se javi na izdržavanje kazne. Prema prvom scenariju, upravnik zatvora ili Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obaveštava prvostepeni sud u roku od 24 sata da on podleže amnestiji. Sud ima rok od tri dana da ga amnestira. Prema drugom, sud donosi rešenje u roku od tri dana od kada dobije zahtev za amnestiju.

Ubedljivo najviše pošteđenih biće među onima koji su osuđeni na tri meseca zatvora. Odmah iza njih su osuđeni čija će kazna biti prepolovljena: osuđeni između tri meseca i šest meseci.

You may also like