Sremska Mitrovica – Vlada Srbije preporučila je danas nove mere racionalizacije potrošnje energije i energenata u uslovima ekstremno niskih temperatura.

Vlada Srbije preporučila je Ministarstvu prosvete i nauke da do 17. februara obustavi rad u svim obrazovnim ustanovama koje su u nadležnosti tog ministarstva.

Vlada takođe preporučuje svim energetskim subjektima da upute poziv svim potrošačima da racionalizuju potrošnju energije i energenata, kako bi se stvorile uštede i sprečilo eventualno uvođenje ograničenja isporuke, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.

Loklanim samoupravama se preporučuje da donesu odluke o racionalnoj upotrebi električne energije za javnu rasvetu, svetleće reklame i panoe, i da potrošnju električne energije za te namene svedu na najmanji mogući nivo.

Vlada Srbije preporučuje organima državne uprave, sudovima, privrednim društvima i drugim pravnim licima, javnim preduzećima, ustanovama kulture i sporta da razmotre mogućnost da se dva neradna dana za Dan državnosti 15. i 16. februar spoje sa vikendom, tako da i petak 17. februar bude neradni dan.

Vlada je preporučila ove mere na osnovu analize energetske situacije u zemlji i činjenice da izrazito niske temperature ozbiljno ugrožavaju energetski sistem i snabdevanje energijom i energentima u Srbiji.

Izvor: Agencije

You may also like