Sremska Mitrovica – Gradska uprava za poljoprivredu raspisala je Konkurs za zakup državnog zemljišta za sve uzgajivače stoke.

Pravo prečeg zakupa državnog zemljišta imaju i pravna i fizička lica, koja su vlasnici objekata za uzgoj i držanje stoke.

Svi zainteresovani uzgajivači, sa teritorije Sremske Mitrovice, mogu se prijaviti na raspisani Konkurs za zakup zemljišta do 30. novembra.

Pravila konkursa su da svaki uzgajivač može da zakupi jedan hektar zemlje po uslovnom grlu. Konkurs je raspisan do 30. novembra, kada je potrebno da svi zainteresovani uzgajivači stoke dostave potrebnu dokumentaciju.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA KONKURS:

– Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja

– Dokaz o registrovanoj farmi – rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova

– Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – departman za stočarsvo.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na šalter broj 11 uslužnog centra Grada Sremske Mitrovice, ili putem pošte na adresu Svetog Dimitrija broj 13, na Kancelariju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Sremske Mitrovice.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonskim putem, na broj 610-566, lokal 183.

You may also like