Zapošljavanje u 2011.godini

Sremska Mitrovica – Nacionalnoj službi za zapošljavanje je 121 lokalna samouprava podnela zahtev za sufinansiranje Lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2011. godini u ukupnoj vrednosti od 772 miliona dinara, što će sa dodatnim sredstvima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja omogućiti zapošljavanje više od 7.000 lica.
Za zapošljavanje je akcionim programima u Sremu za 2011.godinu, predviđeno je 38 miliona dinara, a za nova radna mesta Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj odobriće još 21 milion dinara.
U Sremskom okrugu je šest opština usvojilo akcione programe zapošljavanja za ovu godinu.
Prošle godine Gradska skupština Sremske Mitrovice donela je, Akcioni program zapošljavanja, koji će se realizovati u 2011. godini. Za ove namene samo iz gradskog budžeta biće obezbeđeno 1,8 miliona dinara.
U saradnji sa Republičkim ministarstvom prosvete, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, fondovima Evropske unije, francuskim gradom Neverom, obezbediće se još šest miliona dinara za iste namene.

Akcionim Programom sredstva koja će biti izdvojena iz budžeta grada Sremska Mitrovica i sredstva od šest miliona dinara namenjena su za osposobljavanje za samostalni rad u struci, volontersko radno angažiranje, za projekte edukacije kroz profesionalnu orjentaciju, za potrebe privrede, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, kao i obuku za rad na računaru, školu stranih jezika i obrazovanje odraslih.

Za 2011.godinu lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica nije podnela zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje za sufinansiranje programa pripravnika i obuku, kažu u NSZ.

U NSZ u toku je postupak obrade podnetih zahteva na osnovu čijeg predloga će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja doneti odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje opštinama u Sremu koje su u roku podnele zahteve.

You May Also Like