Sremska Mitrovica – U organizaciji Doma Zdravlja Sremska Mitrovica danas u je Muzeju Srema održana tribina na temu „Kontrola duvana i važeća regulativa“.
Direktor doma zdravlja Dr. Nada Petković Zec navela je da je ovo samo jedna od aktivnosti planiranih za 2011. godinu sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva. Tokom tribine svi prisutni mogli su da se upoznaju sa mogućim aktivnostima zdravstvenih radnika u rešavanju problema upotrebe duvana u svakodnevnoj praksi.
Tribini je prisustvovala i šefica kancelarije za kontrolu duvana prim.dr Anđelka Dželatović.
Aktivnostima Doma zdravlja priključila se i Kancelarija za mlade grada Sremska Mitrovica,jer je važno i mladima predočiti koliki je značaj prevencije njihovog zdravlja, rekao je predstavnik Kancelarije za mlade Milorad Popadić.
Istraživanje koje je sprovedeno u 151 zemlji sveta pokazalo je da u polovini država više puše devojčice nego dečaci istog uzrasta.
U našoj zemlji dolazi do “približavanja” raširenosti pušenja među polovima. Poređenjem istraživanja od 2000. i 2006. godine utvrđeno je da je došlo do većeg smanjenja broja pušača među muškarcima nego među ženama.
Prema istraživanju upotrebe duvana kod mladih iz 2008. u Srbiji puši 8,8 odsto devojčica uzrasta 13 do 15 godina, dok je isto istraživanje iz 2003. godine pokazivalo da je bilo 15,5 odsto pušača među dečacima i 16,8 odsto među devojčicama istog uzrasta.
Uz to, mladi su suočeni i sa takozvanim pasivnim pušenjem, boraveći u društvu pušača ili u prostorijama ispunjenim duvanskim dimom.

You may also like