Sremska Mitrovica – Usklađivanje promenljivih kamata aneksima ugovora o kreditima samo je početak uvođenja novina iz Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je stupio na snagu 4. juna, a primenjuje se od danas. Osim kod kredita, Zakon bi trebalo da više zaštiti građane i kod korišćenja platnih kartica, tekućih računa, lizinga.

Dužnici mogu da se žale bankama, ali i Narodnoj banci Srbije ako smatraju da je prekršen Zakon kod usklađivanja kamata koje, u većini slučajeva, ne bi trebalo da budu veće od prvobitno ugovorenih. Zakon reguliše i isplatu novca bez naknade.

Banke i lizing kuće su obavezne da pribave pismenu saglasnost klijenata ako menjaju neki od obaveznih elemenata ugovora. Takođe, ako povećavaju naknade i druge troškove po računu više od ugovorenog iznosa, moraju korisnika o tome obavestiti najkasnije 15 dana pre početka primene tih izmena.

You may also like