Sremska Mitrovica – Kordinacioni centar Nezavisnog sindikata policije za regiju Srema, u skladu sa članom 5 Zakona o štrajku, a po Odluci Nezavisnog sindikata policije, stupi u štrajk, uz poštovanje minimuma procesa rada.

Kako je najavljeno, štrajk počinje u ponedeljak 12.decembra 2011. godine sa početkom u 07,00 časova.

Vreme trajanja štrajka je do ispunjenja zahteva (od kojih su neki u međuvremenu tokom početka pregovaranja ispunjeni ( a to je hitno usvajanje Zakona o policiji), kažu pretstavnici Nezavisnog sindikata policije za regiju Srema.

Ostali zahtevi se odnose na:

1. poboljšanje materijalnog položaja za SVE ZAPOSLENE u Ministarstvu (zahtevano je da se plata svih zaposlenih uveća za 10.000 koje su radnici MUP-a dobijali kao pomoć kao što je urađeno u Kazneno popravnim zavodima koji su sastavni deo Ministarstva pravde); isplata jubilarnih nagrada koje do sada zaposleni u MUP nisu dobijali i kojima je to pravo godinama bilo uskraćeno, hitna isplata zaostalih putnih troškova i dnevnica.

2. Striktna primena PKU za radnike MUP-a; PKU-a za državne organe (odnosi se na nameštenike koji su zaposleni u MUP-a) i poštovanje Zakona o radu.

3. Aktivno učešće reprezentativnih sindikata u izradi Budžeta MUP-a za
2012. godinu.

Zahtev zbog koga se već duže vreme odvijaju protestne šetnje u gradovima Republike Srbije kao što su Vranje, Leskovac, Pirot, Kraljevo, Kragujevac, Požarevac i drugi, je pooštravanje kaznene politike za napad na OSL i ometanje OSL u vršenju službene dužnosti, obzirom da se sve češće dešava da policijski službenici tragično stradaju u obavljanju svojih poslova i zadataka, a da se učinioci kažnjavaju minimalnom kaznom ili čak i oslobađaju.

Nezavisni sindikat policije je obavestio sve nadležne organe: Ministarstvo pravde, javno preduzeće „Putevi Srbije“ i Ministarstvo omladine i sporta da svoje aktivnosti prilagodi minimumu procesa rada koje će obavljati zaposleni u MUP-a. Minimum procesa rada je ostao isti kao i prilikom predhodnog štrajka kako se poslodavac nije oglasio u pogledu definisanja minimuma procesa rada.

You may also like