Kampanja podrške ženama „Nisi sama“

Sremska Mitrovica – Na gradskom trgu, danas u podne, Forum žena Demokratske stranke i Ženska omladinska mreža grada Sremska Mitrovica, obeležile su završetak kampanje „16 dana aktivizma smanjivanje nasilja nad ženama“- „Nisi sama“.

Danka Martinović, predsednica Forum žena Demokratske stranke, povodom obeležavanja završetka ove kampanje, rekla je:
„Danas obeležavamo „16 dana aktivizma“ a sve u cilju borbe porotiv nasilja nad ženama. Forum žena Demokratske stranke već nekoliko godina bavi se borbom protiv nasilja nad ženama, a ove godina akcenat se daje na borbu proziv ekonomskog nasilja nad ženama.

U doba ekonomske krize žene često ostaju bez posla, a kada ostanu bez posla, postaju ekonomski nemoćne, i tada često bivaju izložene i ostalim vrstama nasilja“.

„Osnaživanje žena zrtava porodičnog nasilja, vrlo je bitno. Centar za socijalni radu „Sava“ u Sremskoj Mitrovici pored niza mera u suzbijanju nasilja nad ženama, kao i nasilja u porodici, poseban akcenat daje osnaživanju žena u periodu kada Centar završi postupak rada sa njima, u periodu dok čekaju prvi sudski poziv.

Sve do sada žene su u tom periodu bile same, nasilnici su uticali na njih, i često de dešavalo da kad žena ode na prvi sud odustane od sudskog postupka. Zato Centar za socijalni rad „Sava“ ženama pruža podršku i u tom periodu“, rekla je Snežana Stanisavljević, direktorica Centra za socijalni rad „Sava“.

Žene, žrtve porodičnog nasilja svakodnevno se mogu obratiti Savetovalištu za brak i porodicu koji radi pri Centru za socijalni rad „Sava“, gde može dobiti kompletnu podršku a da pri tom ostane anonimna.

You May Also Like