Sremska Mitrovica – Prema izmenama pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, od 1. marta umesto izabranog lekara prepisivaće ih lekari specijalisti. Proteze, ortopedske cipele i druga ortopedska pomagala prepisivaće fizijatri, a ostala – lekari drugih specijalnosti – oftalmolzi, otorinolaringolozi i stomatolozi. Takodje, uvedene su i promene u vezi sa rokovima.Posle prepisivanja pomagala pacijent je išao na lekarsku komisiju u roku od 30 dana da se uradi procena, taj rok produžen je na devedeset dana. Za neka pomagala bila je neophodna i provera funkcionalnosti, odnosno ponovno vraćanje na lekarsku komisiju u roku od petnaest dana kako bi se utvrdilo da li je prepisano odgovarajuće pomagalo. Rok je produžen na trideset dana.
Uvedena je još jedna novina – izabrani lekar piše recepte za pelene, špriceve, igle, test trake i druga pomagala koja se izdaju u apoteci. Recepti važe tri meseca.Takođe je izmenjen i Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u banjama specijalizovanim za rehabilitaciju, a odnosi se na pacijente koji imaju šećernu bolest. Lica starija od osamnaest godina koja boluju od dijabetesa lečenog insulinom imaju pravo na specijalizovanu rehabilitaciju u trajanju od deset dana na osnovu otpusne liste ili mišljenja lekara specijaliste. Deca sa dijabetesom starosti do 18 godina imaju pravo na rehabilitaciju jednom godišnje.

You may also like