Sremska Mitrovica – Posle korekcije pozitivne liste lekova, koju je odobrila Vlada Srbije, o trošku osiguranja izdavaće se 1.838 različitih medikamenata. Na listi je i 140 lekova koji se do sada nisu izdavali o trošku osiguranja.
Na pozitivnoj listi povećan je broj lekova koji se na teret osiguranja izdaju obolelima od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, depresije, malignih bolesti, povišenog krvnog pritiska.

Iz grupe lekova protiv šećerne bolesti na tzv. pozitivnu listu dodati su”glimepirid” i ”metformin”. Lek ”kvinapril”, za terapiju hipertenzije, koji je dosad bio na A1 listi medikamenata za koje se plaća procentualna participacija, ”prešao” je na A listu i ubuduće će se izdavati samo uz fiksnu participaciju od 50 dinara.

O trošku osiguranja izdavaće se tri leka iz grupe sartana za lečenje hipertenzije. Povećan je broj citostatika. Na listu B dodati su ”fludarabin”, ”gemcitabin”, ”fluorouracil”. Pacijenti će ubuduće na recept samo uz fiksnu participaciju dobijati i antibiotike ”meropenem”, ”vankomicin”. Na pozitivnu listu uvršteni su i sirupi za lečenje HIV pozitivne dece – ”tipranavir”, ”stavudin”, ”lamivudin”, ”abakavir”.

You may also like