Sremska Mitrovica – U holu Gradske kuće u ulici Svetog Dimitrija broj 13, svi zainteresovani građani mogu izvršiti uvid u Nacrt elaborata o opravdanosti otuđenja graditeljskog zemljišta bez naknade u trajanju od 8 dana, a počev od srede, 10. Avgusta, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova.

Primedbe na Nacrt elaborata se dostavljaju Gradsko veću u posanoj formi, sa pozivom na broj 463-58/2011-II i predaju se u Gradskom uslužnom centru na šalter broj 11.

You may also like