Elektrodistribucija obaveštava

Sremska Mitrovica – Elektrodistribucija Sremska Mitrovica, obaveštava svoje kupce da su računi za utrošenu električnu energiju za juli 2011godine urađeni, i da je u toku je njihovo uručenje .

Elektrodistribucija upozorava kupce da poštuju rokove plaćanja naznačene na računima. Time će ostvariti popuste i izbeći dodatne troškove (kamate, uključenja,sudske troškove).

You May Also Like