Kompanija Eko-Metal iz Vrdnika dobila je saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i izgradnju objekta za skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada u Irigu, objavio je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.
U rešenju se konsatuje da realizacija ovog projekta neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu, ukoliko se ispoštuju propisane mere zaštite.
Kompanija Eko-Metal ima dozvole za sakupljaje, trnasport, kao i za skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada. 

eKapija

You may also like