Za lepšu severnu Mačvu

Od strane Ozon
1 komentar

Vođeni idejom omladinskog aktivizma u oblasti ekologije i uređenja životnog prostora u ruralnoj sredini, Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica u saradnji sa Udruženjem „Sava-Mačva“ iz Mačvanske Mitrovice, realizovaće niz akcija u mačvanskim selima, radi rešavanja postojećih potreba, koje su meštani naveli kao prioritetne.

Prema rečima Petra Samardžića, direktora ARR, akacije će obuhvatati niz različitik aktivnosti, od edukativnih radionica, preko prikupljanja komunalnog otpada, sve do uređenja dečijih igrališta. U svih sedam sela koliko ih pripada Grada Sremska Mitrovica će se raditi.

“Najpre će se organizovati edukativne radionice za mlade meštane mačvanskih sela, na teme: zdravlje i ekologija, zaštita životne sredine, upravljanje otpadom, aktivizam  i volonterizam mladih u vreme elementarnih nepogoda (poplave) i sl. Potom je planirano sprovođenje akcije sakupljanja komunalnog otpada u priobalnom području kao i uređenje terena, posebno u delu gde je izgrađena nova biciklistička staza od pešačkog mosta u Mačvanskoj Mitrovici do Zasavice, a priobalje će se urediti i u Ravnju. Sav sakupljen otpad (PET ambalaža, staklo, metal i sl.) transportovaće se do propisanih deponija”, objašnjava Samardžić.

On dodaje da je predviđeno i saniranje dečijeg igrališta, odnosno drvengrada kod pešačkog mosta u Mačvanskoj Mitrovici, kao i sportskog terena u ovom selu. Teren će se srediti i u Zasavici 2, biće postavljene nove table za koševe, sam teren biće iscrtan, konstrukcija ofarbana, saniran mobilijar i dr.

U Noćaju će se, dalje objašnjava direktor, postaviti ograda ispred Osnovne škole “Dobrosav Radosavljević Narod”, kao i u Radenkoviću ispred crkve i zdravstvene ambulante koja je trenutno u završnoj fazi rekonstrukcije.

Što se tiče Salaša Noćajskog, tamo je već nabavljen i postavljen kontejner kod groblja, gde se zbog nedostatka kontejnera za otpad, stvorila divlja deponija na koju su se meštani stalno žalili. Dalje troškove odnošenja i deponovanja smeća sa ove lokacijed na sebe preuzeće Mesna zajednica Salaš Noćajski.

U sve ove akcije biće uključeni mladi volonteri iz svake seoske mesne zajednice, kao i aktivisti Udruženja „Sava-Mačva“ i Agencije za ruralni razvoj.

“Ovo je odličan primer saradnje predstavnika lokalne samouprave, seoskih mesnih zajednica i civilnog sektora, na rešavanju određenih problema u oblasti zaštite životne sredine i uređenja životnog prostora. Ovakvim akcijama se afirmiše omladinski aktivizam u ruralnoj sredini, ali i rešavaju određeni problemi koji postoje u svakom selu. Mladi se senzibilišu za ekološka pitanja i osnažuju za rešavanje nekih od problema koji se pojavljuju u njihovim seoskim mesnim zajednicama – komunalni, infrastrukturni, ekološki, i time doprinose razvoju svoje lokalne društvene zajednice. Za sada će se akcija sprovesti u mačvanskim selima, a očekujemo da će ovo biti primer dobre prakse, i da će se u naradnom periodu, slične akcije sprovesti i u selima sa severne strane reke Save”, rekao je Samardžić.    

You may also like

1 komentar

Trajko 29.06.2019. - 11:33 am

Ocistite ono ne higijensko naselje oko kanala bogaz

Komentari su zatvoreni.