Sremska Mitrovica – Udruženje SECPA koje je osnovano u Srbiji od strane vodećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu i PSS Sremska Mitrovica i ove godine organizovaće akciju prikupljanja ambalažnog otpada pod sloganom “Zbrinimo ambalažu – zaštitimo okolinu”.

Tokom juna meseca ambalaža sredstava za zaštitu bilja biće prikupljana po opštinama i to 10. jula u selima sa područja šidske opštine, zatim 11. i 12. jula na području Sremske Mitrovice, 13. jula na području opštine Stara Pazova, dok je 14. jul predviđen za područje opštine Pećinci.

10. jul
Bačinci 08:00 do 09:30
Vašica 10:00 do 11:00
Adaševci 11:15 do 12:30
Morović 13:00 do 13:30
Višnjićevo 13:45 do 14:30
Bosut 15:00 do 17:00

11. jul
Bingula 08:00 do 09:00
Kukujevci 09:30 do 10:30
Kuzmin 11:00 do 12:00
Martinci 12:30 do 14:00
Sremska Mitrovica 14:30 do 15:30
Ribari (Šabac) 16:30 do 17:30

12. jul
Ležimir 08:00 do 09:00
Manđelos 09:30 do 11:00
Grgurevci 11:30 do 12:30
Veliki Radinci 13:00 do 14:00
Šašinci 14:30 do 15:30
Jarak 16:00 do 17:00

13. jul
Surduk 08:00 do 09:00
Belegiš 09:15 do 10:30
Stari Banovci 10:45 do 11:45
Stara Pazova 12:15 do 14:00
Vojka 14:30 do 16:00
Krnješevci 16:30 do 17:30

14. jul
Golubinci 08:00 do 09:00
Ašanja 09:30 do 11:00
Kupinovo 11:30 do 12:30
Obrež 13:00 do 14:00
Ogar 14:30 do 15:30
Pećinci 16:00 do 17:00

Možda Vam se svidi i