Od sada kvalitetnija voda za Divoš i Bosut

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Realizacija projekta poboljšanja kvaliteta vode za piće kroz nabavku i instaliranje najsavremenije opreme za dezinfekciju vode uspešno se privodi kraju u crpnim stanicama u Divošu i Bosutu.

U ovim lokalnim sistemima vodosnabdevanja uređaj „hlorogen“ će biti u funkciji postizanja zdravstvene ispravnovsti vode za piće po najvišim standardima.

Do sada se dezinfekcija vode u CS Divoš i Bosut obavljala pomoću hlorinatora uz stalni nadzor službe zadužene za lokalne crpne stanice. Međutim, nova tehnologija i savremen način rada obezbeđuju efikasniju zaštitu pijaće vode. Reč je o elektrolitičkoj proizvodnji hlora u obliku rastvora natrijum hipohlorita na bezbedan način. Proizvodnja dezinfekcionog sredstva je na licu mesta, zahteva so, omekšanu vodu i električnu energiju. Sistem je jednostavan za korišćenje i automatizovan sa mogućnošću daljinskog praćenja rada. Smešten je u poseban kontejner i adekvatno obezbeđen. Primenom „hlorogena“ biće izbegnuti svi potencijalni rizici koji mogu da naruše kvalitet pijaće vode.

Vrednost ovih radova je nešto preko 17 500 000 dinara. Sredstva su udružili Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine koja je u ovaj projekat uložila 11.500.000 dinara i Grad Sremska Mitrovica sa izdvojenih blizu 6.000.000 dinara.

Grad Sremska Mitrovica i JKP „Vodovod“ kontinuirano rade na postizanju što boljeg kvaliteta vode kako u javnom tako i u lokalnim sistemima vodosnabdevanja. U sremskomitrovačkom Postrojenju za preradu vode je od 2008. godine u funkciji „hlorogen“. Narednih godina – 2009. i 2010. ovi uređaji manjeg kapaciteta su ugrađeni u lokalne sisteme u Jarku, Ležimiru, Sremskoj Rači i CS Ženski zatvor.

Ove godine, udruženim sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Grada Sremska Mitrovica savremenu opremu za dezinfekciju vode dobili su lokalni sistemi vodosnabdevanja u Divošu i Bosutu. Cilj ovih projekata je potpuna sigurnost u kvalitet vode za piće po svim propisanim parametrima.

Možda Vam se svidi i