Kome se i kako obratiti za oslobađanje od TV pretplate?

Iako je bilo reči o tome da će novi Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis jasno propisati ko je i pod kojim uslovima oslobođen plaćanja TV pretplate, još uvek postoje nedoumice oko procedure kome se treba obratiti za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis.

Oslobođeni takse za javni medijski servis su, kao što se kaže na sajtu RTS-a, osobe sa invaliditetom od 100 odsto telesnog oštećenja ili čak i manje od 100 odsto ako im je priznato pravo na tuđu negu i pomoć, lica koja su trajno izgubila sluh ili vid, korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i penzioneri sa minimalnom penzijom. Osim njih, oslobođeni plaćanja ove pretplate su i fizička lica koja koriste više merila električne energije u stambenoj jedinici ili poslovnom prostoru koji se ne koristi.

Stvari su uređene tako da je Elektroprivreda Srbije nadležna da vrši naplatu takse za javni medijski servis, ali isključivo po spiskovima koje dobija od republičkog i pokrajinskog javnog servisa, pa tako od njih i zavisi ko je u obavezi da plaća pretplatu a ko ne.

televizija

Zahtev za oslobađanje se može podneti popunjavanjem obrasca sa internet stranice Radio-televizije i slanjem elektronskom poštom na taksajms@rts.rs ili poštom na adresu Službe poslovnog inženjeringa (Kneza Višeslava br. 88, 11030 Beograd).

Vredi napomenuti i to da prethodna oslobađanja od medijske pretplate ne važe jer se, pravno gledano, radi o potpuno drugom plaćanju, pa je obavezno podnošenje novih zahteva za oslobađanje od medijske takse. Dobra vest je to da će svim građanima koji su platili taksu sa računima za struju, a nisu imali obavezu da je plaćaju, novac biti vraćen.

You May Also Like