Sremska Mitrovica – Učenici muzičke škole “Petar Krančević” ostvarili su veliki uspeh na Međunarodnom takmičenju “Davorin Jenko 2014.“.

Munić Luka i Zorić Mihajlo osvojili su druge nagrade, dok je Bometa Mirjana osvojila treću. Sva tri talentovana učenika su u klasi nastavnika Siniše Murić, a uz klavirsku saradnju Sanje Nađfeji.

Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“ 2014, Beograd,

1. Lukač Iva, truba pretkategorija B 98.33 Laureat nastavnik Duško Španović, klavirski saradnik Branislava Blagojević.
2. Kravec Veljko, truba pretkategorija B 85.67 III 3 nastavnik D. Španović, klavirski saradnik Branislava Blagojević.
3. Funštajn Tamara, flauta pretkategorija B 95.20 I 4 nastavnik Irena Milić, klavirski saradnik Sanja Nađfeji.
4. Živković Eleonora Ema, klarinet A 94.00 II 1 nastavnik Siniša Murić, klavirski saradnik Sanja Nađfeji.

Na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Šapcu

1. Tomić Anđela, klavir I 6. nastavnik Dragana Kesić

12. Takmičenje mladih solfeđista u požarevcu održanom 7. i 8. marta učenici mužičke škole ostvarili su sledeće rezultate:

Žebić Kim Tamara, treći razred 93 boda, 1. nagrada, predmetni nastavnici Jelena Jović (harmonija) i Vesna Radivojević (muzički oblici).
Živković Jelena, treći razred 86 boda, 2. nagrada, predmetni nastavnici: Jelena Jović i Vesna Radivojević.

Beljanski Dimitrije, četvrti razred 75 bodova, 3. nagrada, predmetni nastavnici: Jelena Jović i Vesna Radivojević.
Mataruga Teodora, četvrti razred 77 boda, 3. nagrada, Jelena Jović i Vesna. Radivojević.

Još nekoliko kandidata čeka svoje nastupe na takmičenju „Davorin Jenko“ 2014, a po završetku ovog takmičenja sledi takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika u Požarevcu, zatim Republičko takmičenje u Beogradu i Novom Sadu.

You may also like