Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja

Od strane Ozon
0 komentar

SREM – Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 6. i 9. marta u zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simate, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem, Aluge i širem rejonu poligona Nikinci, zbog čega će u navedenim danima, u periodu od 09:00 do 18:00 časova, biti zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci – Obrež i Nikinci – Brestač, i na letnjem putu Donji Tovarnik – Nikinci.

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 25. marta 2020. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

Možda Vam se svidi i