U Nemačkoj je od 1. marta stupio na snagu novi Zakon o useljavanju stručnjaka koji se odnosi na kvalifikovane radnike iz zemalja van EU, uključujući Srbiju.

Prema novom zakonu, kao stručnjaci se više ne računaju samo ljudi s visokom stručnom spremom, već i kvalifikovane osobe čije je stručno obrazovanje trajalo najmanje dve godine i ekvivalentno je nemačkom obrazovanju, a njihove diplome moraju biti priznate u Nemačkoj.

Cilj je da se priznanje diplome završi u roku od tri meseca nakon predaje svih potrebnih dokumenata, a proces izdavanja vize za stručnjake trebalo bi ubuduće da traje najviše četiri do šest nedelja, prenosi Dojče vele.
Zakon se odnosi na bilo kog stručnjaka iz zemlje van EU koji može da dokaže da ima ugovor o radu u Nemačkoj i odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Nisu obuhvaćeni pomoćni poslovi za koje nije potrebna stručna kvalifikacija, ali radnci koji imaju osnovnu profesionalnu kvalifikaciju i ugovor o radu ili ponudu za posao u Nemačkoj, mogu da se dokvalifikuju.
Svako ko ima ugovor o radu ili konkretnu ponudu za posao dobiće dozvolu boravka na četiri godine ili onoliko koliko traje ugovor o radu.
Posle četvorogodišnjeg boravka, stručnjaci mogu da se trajno nasele u Nemačkoj, odnosno stiču pravo na neogračeni boravak.

Svako ko želi da traži posao u Nemačkoj dobiće vizu na šest meseci, a preduslov je da imaju novac da pokriju troškove života tokom tog perioda i da govore nemački na nivou B2.

Novi zakon se odnosi i na strance koji žele da studiraju ili da se stručno obučavaju u Nemačkoj, ali oni moraju da budu mlađi od 25 godina.
Oni koji dve godine nakon diplomiranja rade u Nemačkoj imaju pravo na stalan boravak.

Poseban propis se odnosi na stručnjake starije od 45 godina, koji ako žele da dođu u Nemačku moraju da imaju platu od najmanje 3.685 evra bruto ili dokaz da su uplaćivali za adekvatnu penziju.

Oni koji u Nemačku dolaze s porodicom moraju da prilože dokaz o tome da mogu da je izdržavaju kao i da imaju dovoljno veliki stan, što podrazumeva oko 950 EUR po osobi i 10-12 kvadratnih metara prostora po osobi.

Supružnici i deca starija od 16 godina moraju da poseduju osnovno znanje nemačkog jezika, nivo A1, a pridošlice nemaju pravo na socijalnu pomoć.
Iako novi zakon stupa na snagu danas, stari zakon za zemlje Zapadnog Balkana važi do kraja godine.

Po tom zakonu, za dolazak u Nemačku nije bila potrebna diploma, niti položen ispit o znanju jezika, a mogli su da dolaze i nekvalifikovani radnici.

ekapija.com/Tanjug

Možda Vam se svidi i