Ministarstvo: Novčane kazne za poslodavce koji ne obezbede bezbedan i zdrav rad zaposlenima

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apelovalo je danas na poslodavce da, tokom trajanja visokih spoljnih temperatura iznad 36 stepeni Celzijusa, organizuju rad na otvorenom na način koji izbegava teške fizičke poslove i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa Preporukom Vlade Republike Srbije iz 2007. godine, posebna pažnja treba da se posveti periodu od 11 do 16 časova, naročito u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede i komunalnih usluga.

Podsećaju i da su kontakt podaci odeljenja, odseka i grupe inspekcije rada, istaknuti su na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (https://www.minrzs.gov.rs/sr/kontakt).

Ministarstvo je donelo Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, koje pomažu poslodavcima i zaposlenima da smanje rizik po zdravlje pri radu na otvorenom i da pravilno postupaju u slučaju pojave zdravstvenih problema povezanih sa visokim temperaturama.

Poslodavci su dužni da obezbede zaposlenima rad u okruženju koje je u skladu sa merama bezbednosti i zdravlja na radu. Akt o proceni rizika mora uzeti u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama, te osigurati zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova i prvu pomoć.

Podsećamo da su mere bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji utvrđene Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Pravilnikom o zaštiti na radu u poljoprivredi, Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, kao i drugim propisima.

Poslodavci su obavezni da sprovode ove propise, dok Inspektorat za rad kontroliše njihovu primenu. Tokom inspekcijskog nadzora, inspektori proveravaju da li je poslodavac uzeo u obzir rizike po zdravlje zaposlenih na otvorenom i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi za rad, uključujući obučene zaposlene za pružanje prve pomoći, dovoljnu količinu vode za piće i prostor za odmor.

Ukoliko poslodavac ne sprovede mere bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom su propisane novčane kazne: od 1.500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, te od 400.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

Zaposleni mogu prijaviti inspekciji rada poslodavca koji nije preduzeo potrebne mere za njihov bezbedan rad na otvorenom tokom visokih temperatura. Ove prijave mogu biti anonimne, a inspekcija rada će odmah izvršiti nadzor, utvrditi činjenično stanje i preduzeti odgovarajuće mere.

Možda Vam se svidi i