Telekom isplaćuje dividendu za 2022. godinu

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Skupština Telekoma Srbija donela je odluku o isplati dividende za 2022. godinu u bruto iznosu od 6,72 milijarde dinara, navodi današnja Politika.

U oglasu se navodi da se radi o bruto iznosu od 8,4 dinara po akciji i da pravo na isplatu imaju svi posednici akcija Telekoma na dan 20. juna ove godine.

Detalji o danu početka i postupku isplate dividende biće objavljeni na sajtu www.mts.rs i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs.

Fonet

Šta su tačno dividende?

Dividende nastaju od akcija (ali ne samo od njih). Naime, dividende su isplate koje jedno preduzeće vrši svojim akcionarima, što predstavlja deo njene dobiti kroz redovno poslovanje.

Njihova primarna svrha je da pruže finansijsku nagradu akcionarima za njihovo ulaganje u kompaniju, ali i da ih primami da ulažu u preduzeće.

Grubo rečeno, možemo podeliti dividende na dva načina. To su:

  • Novčane dividende—Akcionari dobijaju novčane uplate direktno.
  • Dividende u obliku akcija—Akcionari dobijaju dodatne akcije umesto novčanih sredstava.

Dividende i akcije su osnovni elementi investiranja na berzi, i razumevanje ovih pojmova dovodi do maksimiziranja potencijalnih prinosa i znatno široj i raznovrsnijoj diversifikaciji vašeg portfolija.

Kako da proverim koliko imam akcija? Lično, putem telefona ili elektronski – Ozon Media

Možda Vam se svidi i