Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećih praznika

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Radno vreme Opšte medicine Doma zdravlja Sremska Mitrovica za vreme predstojećih praznika:

Ambulanta opšte medicine III – Treća zdravstvena stanica („Dispanzer na Savi“)

31.12.2023. od 07 do 19 časova

01.01.2024. od 07 do 20 časova

02.01.2024. od 07 do 20 časova

06.01.2024. od 07 do 19 časova

07.01.2024. od 07 do 20 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece („Dečiji dispanzer“) Doma zdravlja „Sremska Mitrovica“

31.12.2023. godine od 07 do 19 časova

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine („Školski dispanzer“) Doma zdravlja „Sremska Mitrovica“

01.01.2024. od 07 do 20 časova

02.01.2024. od 07 do 20 časova

06.01.2024. od 07 do 19 časova

07.01.2024. od 07 do 20 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

31.12.2023 od 07 do 14 časova

01.01.2024. od 07 do 14 časova

02.01.2024. od 07 do 14 časova

06.01.2024. od 07 do 19 časova

07.01.2024. od 07 do 14 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja „Sremska Mitrovica“ pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Možda Vam se svidi i