Pružni prelazi dobijaju nove semafore

Od strane Ozon
0 komentar

Srbija, Polovni automobili – Uskoro će na pružnim prelazima početi da se zamenjuju stari semafori.

Kako piše sajt Polovni automobili, umesto dva crvena svetla koja se naizmenično pale i gase biće postavljen semafor sa dva svetla – crvenim i žutim. Ova svetla neće treptati – kada nailazi voz, biće upaljena konstantno.

Biće postavljena vertikalno ili horizontalno, jedno ispod drugog ili jedno pored drugog.

Koje značenje imaju svetla na novim semaforima?

Imaju isto značenje kao i ranije – ovo je maksimalno pojednostavljeno objašnjenje kako ne bi bilo nejasnoća. Ukoliko vidite bilo koje svetlo na semaforu na pružnom prelazu, zaustavite se i sačekajte da prođe voz.

Jednostavno ne razmišljajte o boji svetla na semaforu na pružnom prelazu – ukoliko vidite da nešto svetli, odmah se zaustavite, i to bez obzira da li je rampa spuštena ili ne.

Ako nema rampe, važi isto.

Postoji izuzetak. Ukoliko vidite trepćuće žuto svetlo to znači da je semafor u kvaru, pa treba preći prugu uz povećan oprez.

Šta znači žuto svetlo na novim semaforima?

Žuto svetlo znači potpuno isto kao i na klasičnom semaforu na bilo kojoj raskrsnici – treba da se zaustavite, ali ukoliko ne možete bezbedno da se zaustavite, onda možete da prođete.

Zvučni znakovi?

Na semafore može ali i ne mora da bude dodat uređaj za davanje zvučnih znakova.

Isto kao i do sada.

Zašto se menjaju semafori?

Zbog toga da bismo se uskladili sa zemljama Evropske unije. Inače, u nekim zemljama EU i dalje se koriste stariji semafori sa samo dva crvena svetla, mada to zavisi i od pružnog prelaza.

Na primer, negde se koriste semafori sa ukupno tri svetla – dva crvena, jedno pored drugog horizontalno postavljena, koja se naizmenično pale i gase, a ispod njih se nalazi jedno žuto koje trepće neposredno pre aktiviranja crvenih svetala.

Kazna za prelazak preko pružnog prelaza kada je to zabranjeno – aktivirala se dva crvena svetla, aktivirao se zvučni signal ili je počela da se spušta rampa (ili sve zajedno) – iznosi od 100.000 do 120.000 dinara ili najmanje 15 dana zatvora.

Koji je rok da se zamene semafori na pružnim prelazima?

Kako piše u „novom“ Zakonu:

„Obavezuje se upravljač železničke infrastrukture da semafore koji najavljuju približavanje voza na svim prelazima preko pruge u nivou, koji su u upotrebi i koji se nalaze na putu na dan stupanja na snagu ovog zakona, zameni sa semaforima sa dvobojnim svetlima u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Obavezno zaustavljanje ako nema ni rampe ni semafora

Ukoliko na pružnom prelazu ne postoje rampe, ni svetla za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza, vozači moraju da se zaustave i tek kada se uvere da ne nailazi voz mogu da pređu.

Možda Vam se svidi i