Potpisan protokol o saradnji na unapređivanju inicijalnog obrazovanja vaspitača

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. U Sremskoj Mitrovici su potpisani protokoli o saradnji između Ministarstva prosvete, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum iz Sremske Mitrovice, PU „Boško Buha“, Palilula – Beograd i PU „Pčelica“, Sremska Mitrovica. Protokol se potpisan u cilju unapređivanja inicijalnog obrazovanja vaspitača u skladu sa Standardima kompetencija za profesiju vaspitača i programskom koncepcijom dokumenta „Godine uzleta“.

Foto Ministarstvo prosvete

Protokol o saradnji potpisali su državni sekretar Ministarstva prosvete Zoran Kasalović, dekan Učiteljskog fakulteta Danimir Mandić, direktor Visoke škole – Sirmijum Dejan Savičević, direktorka Predškolske ustanove „Boško Buha“ Jovana Radivojević i direktorka Predškolske ustanove „Pčelica“ Biljana Cvijetić.

Saradnja koja će se ostvariti na osnovu potpisanog protokola obuhvatiće niz aktivnosti u cilju usklađenosti sadržaja i ishoda na ključnim predmetima studijskih programa za vaspitače sa Standardima kompetencija za profesiju vaspitača i važećom zakonskom i podzakonskom regulativom u ovoj oblasti.

Takođe, u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i predškolskim ustanovama pilotiraju se preporuke za prilagođavanje studijskih programa, kao i preporuke za realizaciju stručne prakse u vežbaonici u saradnji sa predškolskom ustanovom, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

– Ovom procesu promene svi smo pristupili sa entuzijazmom, kao i spremnošću da učimo, menjamo, razvijamo i gradimo uslove za dobrobit sve dece. Očekujemo da će ovaj vid podrške reformi inicijalnog obrazovanja vaspitača koju pruža Ministarstvo dati još pozitivnije odgovore na potrebe prakse i promene u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i obrazovnom sistemu u celini – izjavio je Kasalović.

Ministarstvo prosvete, putem projekta „Inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ koji finansira Svetska banka, pruža podršku unapređivanju inicijalnog obrazovanja vaspitača.

Možda Vam se svidi i