Nova poreska prijava za frilensere

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Poreska uprava je saopštila da će tzv. frilenseri porez na prihode koje budu ostvarili od 1. aprila do 30. juna prijavljivati na novom obrascu PP OPO-K, a podseća da to treba da učine 30 dana od isteka kvartala.

Kako se navodi u saopštenju, ova novina je u skladu sa izmenjenim pravilnikom koji je stupio na snagu 25. marta, a obrazac PP OPO-K – odnosi se na poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Poreski obveznici fizička lica koja ostvaruju prihode od lica koja prilikom isplate ne obračunavaju poreze i doprinose u Srbiji, a koja poreske obaveze prijavljuju i plaćaju kvartalno tzv. frilenseri, prijave na Obrascu PP OPO-K podnose za prihode koje su ostvarili u drugom kvartalu, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna.

Što se tiče prihoda koje su frilenseri ostvarili u prvom kvartalu, odnosno od 1. januara do 31. marta prijava se, takođe, može podneti na Obrascu PP OPO K, s tim da se u ovom slučaju rok od 30 dana za podnošenje prijave računa počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za podnošenje prijave na ovom Obrascu.

Navodi se da je u pripremi tehnička podrška koja će u značajnoj meri olakšati frilenserima podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, a kada će ova tehnička podrška biti operativna biće objavljeno na sajtu Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Ukoliko frilenseri žele da za prihode koje su ostvarili u prvom kvartalu 2023. godine podnesu prijavu pre sticanja tehničkih uslova za podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, oni to mogu učiniti počev od 3. aprila na obrascu PP OPO, s tim da u tom slučaju neće moći da koriste tehničku podršku kao u slučaju podnošenja poreske prijave na Obrascu PP OPO -K.

U cilju pružanja detaljnih informacija poreskim obveznicima frilenserima, Ministarstvo finansija će u narednom periodu objaviti objašnjenja u vezi sa podnošenjem i popunjavanjem poreskih prijava na Obrascu PP OPO, kao i na Obrascu PP OPO-K u vezi sa podnošenjem poreske prijave za prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Izvor RTV

Možda Vam se svidi i