Eaton electric proširuje proizvodne kapacitete

Od strane Ozon
1 komentar

SREMSKA MITROVICA. Eaton electric iz Sremske Mitrovice planira proširenje proizvodnih pogona izgradnjom još jednog proizvodno-poslovnog objekta spratnosti P+1 u ulici Rumski drum 13.

Predmetne parcele nalaze se u Privrednoj zoni Istok, a projektom je obuhvaćena površina od 2 ha 90 a i 6 m2. Cilj projekta je, kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, uspostavljanje celovitog radnog kompleksa namenjenog poslovanju, proizvodnji i skladištenju.

Na parceli je već formiran radni kompleks koji se sastoji od dva glavna objekta – zgrade poslovnih usluga za proizvodnju niskonaponske opreme i sklapanje automatskih osigurača i skladišta, sa pratećim sadržajima, tj. dve nadstrešnice i dva pomoćna objekta.

Maksimalna spratnost postojećih objekata je P+0. Zbirna površina radnog kompleksa iznosi 28.948 m2. Saobraćajni priključak obezbeđen je preko ulice Rumski drum. Postojeći broj parking mesta je 129.

(Foto: Screenshot/Grad Sremska Mitrovica/UP/Penta Ge.Co. Construction Beograd)

Planirana je izgradnja novog proizvodnog objekta sa poslovanjem (administrativnim delom) koji su delom povezani toplom vezom. Ukupna bruto površina prizemlja novog objekta iznosi 4.396,91 m2, dok je bruto razvijena građevinska površina 5.163,71 m2 a maksimalna spratnost je P+1. Prizemlje objekta je organizovano kao poslovni (administrativni), tehnički i proizvodni deo. Kroz poslovni deo objekta ostvarena je veza sa proizvodnjom i tehničkim prostorijama. Proizvodni procesi spadaju u granu lake industrije i iako ne zahtevaju postojanje tuševa, predviđene su tri tuš kabine u zoni svlačionica. Na spratu poslovnog dela su predviđene kancelarije, toaleti, čajna kuhinja i prateći sadržaji neophodni za nesmetano funkcionisanje. Proizvodni deo objekta sadrži, proizvodni pogon, toalete za osoblje i ostavu sa tečnostima.

Prateće sadržaje planiranog objekta čine portirnica sa nadstrešnicom, pumpna stanica spratnosti P+0 i nadzemni rezervoar za sprinkler površine 132,73 m2. Planirana je i izgradnja dve nadstrešnice koje bi služile, jedna za odmor radnika, a druga za selekciju i odlaganje otpada.

Ukupno planirano zauzeće zemljišta pod objektima obuhvaćeno ovim urbanističkim projektom iznosi 4.940,2 m2, što čini planirano povećanje zauzetosti parcele radnog kompleksa od 17,07%.

(Foto: Screenshot/Grad Sremska Mitrovica/UP/Penta Ge.Co. Construction Beograd)

Kako se dalje navodi u urbanističkom projektu, slobodne površine parcele kompletno se uređuju. Pešački i kolski pristupi objektu se asfaltiraju/betoniraju/popločavaju behatonom, a radna staza oko objekta prekriva se behaton pločama, sve u ukupnoj površini od cca 472.38 m2. Ostatak slobodnih površina planiran je za ozelenjavanje.

Takođe, na prostoru radnog kompleksa sa severne i južne strane, planirana je dogradnja internih saobraćajnica i manipulativnih površina, ukupne površine 4.897.99 m2Planirano je i novih 49 parking mesta.

Planirano je uklanjanje postojeće ograde sa severne i istočne strane i postavljanje nove po istočnoj, spoljašnjoj granici radnog kompleksa i uz planirani objekat portirnice sa severne strane.

Predviđena je fazna realizacija planiranih sadržaja u radnom kompleksu i to tako što bi faza I obuhvatila izgradnju proizvodno-poslovne zgrade, portirnice, pumpne stanice, rezervoara za sprinkler, nadstrešnica, dogradnja saobraćajnih površina i 49 novih parking mesta, rušenje postojeće i dogradnja nove ograde, izmeštanje dalekovoda i rekonstrukcija i dogradnja spoljne instalacije. Faza II predviđa izgradnju još 31 parking mesta uz buduću ulicu Višnjevačka, dok je trećom fazom predviđena dogradnja proizvodno-poslovnog kompleksa okvirne površine 928 m2. Radovi koji su obuhvaćeni drugom i trećom fazom nisu predmet ovog urbanističkom projekta i biće predmet posebnog idejnog rešenja.

Urbanistički projekat koji je izradio Penta Ge.Co. Construction iz Beograda izložen je na uvid javnosti do 15. februara.

eKapija

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Vasa 12.02.2023. - 1:31 am

Dzabe kad je logor

Komentari su zatvoreni.