Na javnom uvidu materijal za izradu plana detaljne regulacije dela naselja Šašinci

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Grad Sremska Mitrovica stavio je na javni uvid nacrt plana detaljne regulacije dela centralnog bloka naselja Šašinci.

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije dela centralnog bloka naselja Šašinci, grad Sremska Mitrovica održaće se u trajanju od 30 dana i to od 08. februara do 10. marta 2023.godine.

Nacrt Plana detaljne regulacije biće izložen na javni uvid svakog radnog dana od 8 do 14 časova u holu zgrade Gradske kuće Sremska Mitrovica, u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija broj 13.

Uvid u nacrt plana detaljne regulacije može se ostvariti i na zvaničnoj internet stranici jedinice lokalne samouprave – www.sremskamitrovica.rs.

Zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo da pregledaju izloženi nacrt plana detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i dostave primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida.

Primedbe dostaviti na Gradsku upravu za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata sa naznakom – za Komisiju za planove – u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija, broj 13.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE će se naknadno zakazati, a održaće se u zgradi Gradske kuće grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13.

Radu Komisije mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida.

Grad Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i