Vlada usvojila: Za kupovinu stana subvencije do 20.000 evra

Od strane Ozon
0 komentar

Iz Udruženje Mame su zakon saopštavaju da je usvojena odluka za kupovinu ili učešće u kupovini prvog stana i napominju da je maksimalni iznos koji će biti iz budžeta izdvojen 20.000 evra.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je Pravilnik kojim se bliže određuje način kupovine ili učešće u kupovini nekretnina za porodice koje su dobile ili će dobiti dete posle 1. januara 2022.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini, može ostvariti podnosilac zahteva, i to:

– za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave (JLS) koja su utvrđena kao devastirana područja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave za 2014. godinu u visini 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta; 

– za izgradnju kuće u ostalim JLS – u visini 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;

 – za kupovinu kuće ili stana

– u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti; 

– za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita

– u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. 

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti je 20.000 evra, a sredstva će se obezbediti iz budžeta. 

Za državnu subvenciju moći će da se prijave žene koje su rodile bebu posle 1. januara ove godine, a brak neće biti uslov za konkurisanje, tako da će moći da se prijave i osobe koje žive u vanbračnoj zajednici.  Uslov je i da zainteresovani nemaju nekretninu u vlasništvu na teritoriji Srbije.  

Pravo može da ostvari i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije. U slučaju smrti majke pravo može ostvariti otac deteta.

Uskoro više informacija…

Možda Vam se svidi i