U planu uređenje saobraćajnica u bloku škole „Slobodan Bajić Paja“

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. U Sremskoj Mitrovici u planu je uređenje saobraćajnica u delu bloka Osnovne škole u ovoj Mesnoj zajednici.

Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica izložiće plan na uvid u zgradi gradske
kuće Grada Sremska Mitrovica.

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica usvojena je Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“. Granica obuhvata planskog područja ovog Plana je određena kao preliminarna, a konačna granica biće definisana Nacrtom plana. Površina obuhvata Plana je 11,82ha.
Prostor obuhvata Plana nalazi se između stambenog naselja KPD, ulice Fruškogorska, ulice Planinska i ulice Kuveždinska.

Uređenje bloka Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“ ima za cilj formiranje pravilne sobraćajne matrice pristupnih i sabirnih ulica sa mirujućim saobraćajem u zoni jednoporodičnog stanovanja sa kompleksom škole.
Uređenje prostora u obuhvatu plana zasniva se na načelima održivog razvoja i racionalnim korišćenjem građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja za izgradnju objekata nisko i visokoradnje na javnom građevinskom zemljištu, formiranje pravilnih građevinskih parcela za izgradnju jednoporodičnih stambenih objekata na privatnom posedu, a sve u cilju kontinuirane realizacije planiranih sadržaja uz kompleks
postojeće osnovne škole.

Plan se izrađuje na osnovu potreba Grada u cilju povećanja broja građevinskih parcela za jednoporodično stanovanje, površina za parkiranje u javnoj nameni, u smislu zadovoljavanja potrebe za ukupnim sređivanjem urbanističkog i saobraćajnog stanja unutar obuhvata sa dominantnim osnovno-školskim blokom i pravilima urbanističke struke i iskazanim potrebama za nedostajućim namenama prostora u stambenom okruženju (sekundarne ulice i zeleni prostori). Realizacijom planskih postavki obezbedio bi se bolji protok saobraćaja unutar bloka i maksimalno moguć prostora za mirujući saobraćaj – parkinzi u javnoj nameni. Zelene površine u javnoj nameni doprinele bi povećanju procenta zelenih površina unutar celog bloka.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za
izradu plana je 180 dana od dana pribavljanja podloga.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica. Nacrt Plana detaljne regulacije, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i