Skupština donela odluku: Javni konkurs za izbor direktora „Vodovoda“, JKP „Komunalije“, „Toplifikacija“ , „Srem Gas“ i „Urbanizam“

Od strane Ozon
0 komentar

Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica, doneli su odluku o raspisivanju nekoliko javnih preduzeća, među kojima su „Vodovod“, JKP „Komunalije“, „Toplifikacija“ , „Srem Gas“ i „Urbanizam“ , koji će biti objavljen u listu „Informer“.

Skupština Grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj u petak, 29. jula donela je odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnih preduzeća čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica. Nakon konkursa direktori će biti imenovani na period od četiri godine.

Postupak po javnom konkursu sprovešće Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica, obrazovana Rešenjem Skupštine grada, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Po sprovedenom izbornom postupku Komisija za izbor direktora sastaviće rang listu sa najviše tri kandidata i istu sa zapisnikom o sprovedenom izbornom postupku dostaviti Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja u cilju pripreme predloga akta o imenovanju direktora koji će biti dostavljen
Skupštini grada na odlučivanje u skladu sa Zakonom.

Javni konkurs za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje, biće raspisan u listu „Informer“. Bira se direktor na period od četiri godine, direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Sremska Mitrovica, JKP „Komunalije“ „Toplifikacija“ i „Srem Gas“, čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica.
Odluka o konkursu stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada
Sremska Mitrovica“.
Po sprovedenom izbornom postupku, Komisija za izbor direktora sastaviće rang listu sa najviše tri kandidata i istu sa zapisnikom o sprovedenom izbornom postupku dostaviti Odboru za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada u cilju pripreme predloga akta imenovanju direktora, koji će biti dostavljen Skupštini grada na odlučivanje, u skladu sa Zakonom.Možda Vam se svidi i