Prodaje se imovina Razvojne banke Vojvodine. Imovina se prodaje i u Manđelosu, Ležimiru …

Od strane Ozon
0 komentar

Agencija za osiguranje depozita oglasila je prodaju dela nepokretne i pokretne imovine Razvojne banke Vojvodine metodom javnog prikupljanja ponuda.
Imovina se prodaje u Bačkom Petrovcu, Kuli, Beogradu, Kanjiži, Staroj Moravici, Sopotu, Adi, Ugrinovcima, Apatinu, Sremskoj Kamenici, Šidu, Kraljevu, Jazovniku, Azanji, Leskovcu, Velkoj Ivanči, Smederevskoj Palanci, Medveđi, Krušćiću, Sjenici, Manđelosu, Ležimiru, Prijepolju.
Prodaju se i dva vozila.
Najviša procenjena vrednost je 2.563.000 EUR, a najmanja 689 EUR.
Najskuplji je proizvodno-skladišni kompleks u Bačkom Petrovcu koji čine, između ostalog, proizvodna hala, silos, kolska vaga, kao i kompleks fabrike za preradu uljarica.
Uplata depozita i dostavljanje ponuda vrši se do 27. septembra.

Manđelos, potes Selo – Porodična stambena zgrada, br.objekta 1, pov. 88m2, br. etaža u prizemlju:
1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela:
1/1,-Zemljište pod zgradom i drugim objektom br. 1, pov. 88m2, vrsta zemljišta: zemljište u
građevinskom području, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela: 1/1,-Zemljište
uz zgradu i drugi objekat, pov.500m2, vrsta zemljišta: zemljište u građevinskom području, vrsta
prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela: 1/1,- Njiva 3. klase povr. 879m2, vrsta
zemljišta: zemljište u građevinskom području, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim
udela: 1/1, sve na kat. parceli broj 1148 K.O. Manđelos, upisano u LN br. 708 K.O. Manđelos.
prirodi Porodična stambena zgrada, br.objekta 1, je spratnosti Pr+Pk i veće je stvarne pov.. U
prirodi pored Porodične stambene zgrade se nalazi i pomoćni objekat nepoznate namene koji nije
evidentiran u LN 708 K.O. Manđelos.
Procenjena tržišna vrednost u EUR 40.051,00
Ležimir, potes Lišvar -Livada 3. klase, pov. 7911 m2, vrsta zemljišta: polj. zemljište, vrsta
prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela: 1/1, na kat. parceli br. 156/2 K.O. Ležimir,
upisano u List nepokretnosti broj 497 K.O. Ležimir.
Procenjena tržišna vrednost u EUR 4.747,00
Ležimir, potes Bik-Njiva 7. klase, povr.5293 m2, vrsta zemljišta: građevinsko zemljište izvan
građevinskog područja, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela: 1/1,na kat.
parceli br.1266 K.O. Ležimir, upisano u LN 497 K.O. Ležimir.
Procenjena tržišna vrednost u EUR16.408,00
Ležimir, potes Kurjakovac-Njiva 5. klase, povr. 28776 m2, vrsta zemljišta: polj. zemljište, vrsta
prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela: 1/1, na kat. parceli br. 4728 K.O. Ležimir,
upisano u LN 497 K.O. Ležimir
Procenjena tržišna vrednost u EUR 28.776,00

Možda Vam se svidi i