POPISIVAČI Gde se prijaviti?

Od strane Ozon
0 komentar

Od petka, 22. jula svi zainteresovani moći će da se prijave kao kandidati za popisivače za popis stanovništva, koji će se u Srbiji realizovati od 1. do 31. oktobra.

Na skupu povodom predstojećeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, Mladen Veličković iz Republičkog zavoda za statistiku (RZS) rekao je da će prijava za popisivače biti otvorena do 5. avgusta, a da je u planu da se angažuje 15.000 popisivača.

Od 1. oktobra 15.000 anketara koji uspešno budu prošli obuku počeće popis.

Popis će biti organizovan od 1. do 31. oktobra.

Koliko ljudi će biti angažovano za rad u Popisu 2022?
U Popisu 2022. godine biće angažovano oko 250 opštinskih kordinatora, 2 200 instruktora i 15 000 popisivača. Sve informacije vezane za prijavljivanje kandidata za posao instruktora/popisivača biće objavljene na veb-sajtovima RZS-a  (www.stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs).

Na konferenciji za novinare rečeno je da će u petak, 22. jula biti raspisan javni poziv za prijavljivanje osoba koje žele da budu popisivači, kao i da je već završen konkurs za izbor instruktora.

Načelnik Odeljenja za pravne poslove Republičkog zavoda za statistiku Mladen Veličković rekao je da građani koji žele da budu popisivači mogu da se prijave od 22. jula do 5. avgusta posredstvom sajta Zavoda, kao i da će biti emitovan spot kojim se pozivaju zainteresovani za rad na terenu.

On je objasnio da osobe koje se prijave za popisivače moraju da budu punoletne, srpski državljani, da imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Srbije, a jedan od uslova je i da nisu osuđivane i da se trenutno protiv njih ne vodi krivični postupak.

Popisivači moraju da znaju da rade na računaru i da u mestu gde žive ima Interneta.

Svi popisivači će biti angažovani po ugovoru o dopunskom radu ili obavljaju privremenih i povremenih poslova.

POPISIVAČI

Ko može da se prijavi da radi kao popisivač u Popisu 2022?
U Popisu 2022. za poziciju popisivača mogu da se prijave državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji, punoletni su, završili su najmanje srednju školu u trajanju od tri godine i protiv njih nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.

Kada je prijavljivanje i izbor popisivača u Popisu 2022?
Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače biće objavljen oko 20. jula 2022. godine. Kandidati se prijavljuju popunjavanjem elektronske prijave na veb-sajtovima RZS-a (www.stat.gov.rs) i (popis2022.stat.gov.rs).

Svi prijavljeni kandidati koji se, prema broju bodova a na osnovu kriterijuma koje je propisao RZS, nađu iznad crte, sredinom avgusta biće pozvani na testiranje rada na računaru u popisnu komisiju opštine za koju su prijavljeni. Rang-lista kandidata koji su pozvani na obuku biće objavljena nakon obavljenog testiranja.

Koje su obaveze popisivača?
Svi kandidati koji su pozvani na obuku dužni su da početkom septembra u zavisnosti od rasporeda, prisustvuju petodnevnoj instruktaži. Na kraju instruktaže kandidati rade finalni test i na osnovu broja bodova formira se konačna lista izabranih popisivača i oni se raspoređuju tako što im se dodeljuje teritorija na kojoj će popisivati. Svaki popisivač je u proseku zadužen za tri popisna kruga.

Tokom terenske realizacije popisa od 1. do 31. oktobra popisivači su dužni da na podučju popisnih krugova za koje su zaduženi da, idući „od vrata do vrata“, prikupe podatke o svim jedinicama popisa (licima, domaćinstvima i stanovima), u skladu sa propisanom metodologijom i procedurama.

Koji je period angažovanja popisivača?
Kandidati koji su izabrani za popisivače u obavezi su da krajem septembra sa svojim instruktorom obiđu popisne krugove za koje su zaduženi. Tokom terenske realizacije popisa od 1. do 31. oktobra predviđen je puni dnevni angažman popisivača (uključujući i rad vikendom).

Detaljna objašnjenja biće sadržana u javnom pozivu, uputstvu za organizaciju i izvršenje popisa i zadacima i procedurama za popisivače.

Popisivači će ići od vrata do vrata i umesto na papire, informacije unositi elektronski – direktno u laptopove, što će ubrzati proces evidentiranja podataka i pobošljati zaštitu ličnih podataka koji će odmah biti kriptovani.

Pitanja koja popisivači budu postavljali građanima odnosiće se na pol, starost, bračni status, državljanstvo, nacionalnu pripadnost, veroispovest, ekonomske aktivnosti i druge pojedinosti.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

– državljanin Republike Srbije;

– najmanje 18 godina starosti;

– stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

– bez stalnog ili privremenog radnog odnosa (u periodu od 18. marta do 30. aprila 2019);*

– protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.

Preliminarni rezultati ovogodišnjeg popisa biće objavljeni 30. novembra ove godine, a konačni rezultati od aprila 2023. do kraja maja 2024. godine, kažu iz RZS.

Ukupni procenjeni troškovi, dodali su, iznose oko pet evra po stanovniku i deo sredstava obezbeđen je iz budžeta Republike Srbije, a ostatak iz sredstava Evropske komisije.

Možda Vam se svidi i