Mladi smatraju da je za pristojan život u Srbiji potrebno više od 100.000 dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Mladi u Srbiji smatraju da je za pristojan život potrebna plata veća od 100.000 dinara, dok tek desetina ispitanika kaže da bi im bilo dovoljno 50.000 do 80.000 dinara.

To je pokazao Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2022, koji je uradila Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).

Deo istraživanja koji će ceo biti objavljen na Međunarodni dan mladih 12. avgusta, pokazao je da 41,5 odsto mladih misli da je plata od 80.000 do 100.000 dinara dovoljna za pristojan život, 34,2 odsto kaže da treba 100.000 do 150.000 dinara, a tek 11,5 procenata bilo bi zadovoljno platom između 50.000 i 80.000 dinara.

„Kada imamo u vidu da je prosečna plata za april 2022. u Srbiji iznosila 73.012 dinara, jasno je da su razlike između očekivanja mladih i realnosti bitan faktor koji objašnjava njihovo nezadovoljstvo standardom u Srbiji“, ocenio je KOMS. Prema podacima koje su istraživanjem dobili, najveći broj zaposlenih mladih ima ugovor o radu na neodređeno vreme, njih 35 odsto, ali zabrinjava to što 19 procenata mladih radi bez ugovora, tj. „na crno“.

Ostali ispitani imaju ugovor o radu na određeno vreme, ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili rade preko omladinske zadruge. Više od polovine mladih (57 odsto) kaže da su bili na nekom programu prakse, ali kod čak 74 odsto njih praksa nije bila plaćena. Oko 18 odsto mladih je reklo da im je praksa bila plaćena više od 15.000 dinara, navedeno je u istraživanju.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Možda Vam se svidi i