Novi cenovnik “Srbijašume“

Od strane Ozon
0 komentar

Javno preduzeće „Srbijašume“ donelo je novi cenovnik drvnih sortimenata.

U odnosu na cene iz 2018. godine, cene različitih sortimenata su veće za 15 odsto. 

Novi cenovnik objavljen je u Službenom glasniku 5. avgusta, a predviđeno je da stupi na snagu osam dana od objavljivanja.  Cenovnikom „Srbijašume“ se utvrđuju cene osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata u „Srbijašume“ za domaće i inostrano tržište.  

Proizvodni asortiman (drvne sortimente) „Srbijašume“ čini tehničko i prostorno drvo, piše na sajtu tog preduzeća.  Tehničko drvo čine trupci (razvrstani po klasama i odgovarajućim prečnicima, kao i nameni) različitih vrsta lišćara (bukva, hrast, jasen-brest, euroameričke topole, domaća topola i vrba, breza, javor, domaći i crni orah, voćkarice, bagrem, lipa i joha, cer, grab, klen i kesten) i četinara (jele-smrče, belog i ostalih borava), rudničko drvo, tanka oblovina, stubovi za vodove, obla građa za krovne konstrukcije. Celokupan cenovnik svih drvnih sortimenata „Srbijašume“  može se videti OVDE

U cenovniku piše da direktor preduzeća mođe utvrditi povoljnije uslove prodaje drvnih sortimenata u iznosu od 10 odsto.  Za izrađene drve sortimente po zahtevu kupca cena se uvećava minimum 10 odsto. 

Vlada je, zabranila izvoz određenih drvnih sortimenata (kao i peleta) za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu koje će trajati do 1. novembra ove godine. Izvoz trupaca može se vršiti uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija.

Možda Vam se svidi i