Koliko državi plaćaju preduzetnici koji isplaćuju ličnu zaradu?

Od strane Ozon
0 komentar

Preduzetnici u Srbiji često imaju nedoumice prilikom opredeljivanja za isplatu lične zarade, pre svega zbog visine poreza i doprinosa. Oni koji samostalno vode knjige određuju visinu plate na koju mesečno obračunavaju takse.

Knjigaši imaju mogućnost da se opredele da im lična zarada bude na nivou minimalne osnovice doprinosa, što trenutno iznosi 30.880 dinara za 2022. godinu.

Preduzetnici koji nisu paušalno oporezovani doprinose plaćaju samo na ličnu zaradu. Stope doprinosa su 25 odsto za penzijsko i invalidsko osiguranje, 10,3 odsto doprinos za zdravstveno i 0,75 procenata doprinos za nezaposlenost.

Svaka delatnost ima svoj koeficijent koji se množi sa polaznom osnovicom za porez i doprinose. Što je ovaj koeficijent veći, to je viši iznos poreza i doprinosa koji određena delatnost treba da plaća. Takođe, visina poreza i doprinosa paušalaca zavisi i od opštine na kojoj je sedište radnje, odnosno prosečne zarade na toj opštini.

Raspon poreza i doprinosa koje su paušalci u obavezi da plaćaju mesečno kreće se od 11.000 dinara za neke poljoprivredne delatnosti (kao što su gajenje žita, gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja) do 40.000 dinara za razne uslužne delatnosti (kao što su inženjerske, medicinska praksa i slično).

Svake godine, s obzirom na to da se prosečna zarada u Republici Srbiji povećava, kao i u pojedinim opštinama, povećavaju se i nameti koje plaćaju preduzetnici paušalci.

Možda Vam se svidi i