Ko će dobiti energetski vaučer?

Od strane Ozon
0 komentar

Na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica odbornici su doneli odluku o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera.

Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji uvodi energetske vaučere, kao vid pomoći građanima za predstojeću zimu. Vrednost subvencije u vidu vaučera biće 10.000 dinara, a pravo na korišćenje utvrdiće stručna komisija. Ovaj predlog su danas usvojili odbornici na sednici Skupštine grada.

„Na današnjoj Skupštini doneli smo odluku o subvencijama u vidu energentskih vaučera koji su namenjeni za prevazilaženje poteškoća naših građana što e tiče nabavke energenata. Naši građani i članovi domaćinstva moćiće sa istim vaučerima da odu u „Toplifikacije“ i na osnovu njihovih računa plate isti.“ rekao je Dražen Riđošić, načelnik GU za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine.

Osim subvencije bice moguća i refundacija troškova nabavke ogrevnog drveta, peleta, mazuta i uglja. Ovo pravo će moći da ostvare socijalno ugrožena domaćinstva tako što će se prijavljivati na javni poziv koji će Grad raspisati u narednom periodu.

„Organizovaćemo komisiju koja će se sastojati od pet članova, jednog predsednika, zamenika predsednika i tri člana, oni će biti iz redova zaposlenih u centru za socijalni rad „Sava“ kao i gradske uprave za socijalnu zaštitu, takođe, ovi vaučeri će trajati tri meseca. Načelnik uprave donosi odluku o javnom pozivu, komisija sve odrađuje i na kraju načelnik donosi odluku. „Toplifikacije“ će sukcesivno davati gradu zahteve za prenos sredstava u zavisnosti od toga koliko je vaučera utrošeno, javni poziv biće izložen na oglasnoj tabli grada, centra za socijalni rad „Sava“, u svim medijima kako bi svi bili adekvatno obavešteni.“ dodao je Riđošić.

Ovu subvenciju moći će da dobiju domaćinstva čiji prihod po članu ne prelazi 25.000 dinara. Kriterijumi za rangiranje će biti i imovinsko stanje i broj članova u porodici. Građani će vaučerima moći da plate račune komunalnom preduzeću ili da kupe ogrev, ali će morati da podnesu zahtev i kasnije da prilože otpremnicu i račun.

Visoke cene ogreva učinile su drva, ugalj, pelet i ostale energente sve teže dostupnim građanima. Najteže je onima koji imaju najniža primanja.

„Mitrovica je ja mislim jedini grad koji je doneo ovu odluku kako bi pomogao svojim socijalno najugroženijim građanima.Visina sredstava će biti objavljena naknadno, konkurs se otvara u narednom periodu.“ rekao je načelnik GU za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, Riđošić Dražen.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar