KAKO DO PREVREMENE PENZIJE?

Od strane Ozon
0 komentar

Mnogi bi u prevremenu penziju iz različitih razloga, a za muškarce je trenutno uslov za penzionisanje navršena 65. godina života, dok će i za žene biti potreban isti broj godina već 2030. godine kada se završi sa reformom penzionog sistema za dame.

Najčešće se za prevremenu penziju konkuriše zbog zdravstvenih razloga, a ova mogućnost u Srbiji je uvedena 2015. godine. Ovu mogućnost koristi sve više građana, i krajem 2018. bilo ih je 28.000, a već u julu 2019. 43.000., a brojka raste godišnje u proseku za oko 10.000.

Pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2022. godini:

Muškarac: sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života

Žena: sa 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života

Međutim, ono što je važno je to da prevremena penzija košta, odnosno da prevremeno penzionisanje zapravo umanjuje primanja.

Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2022: do 63 godine i četri meseca), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do te, snižene starosne granice.

Pravo na starosnu, odnosno prevremenu starosnu penziju se priznaje, u pravilu, po prestanku osiguranja (prestanak nije potreban za preduzetnike, osiguranike koji obavljaju privremene ili povremene poslove i ugovorene poslove, kao i osiguranike koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica i lica koja su hranitelji u skladu sa zakonom) od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva.
Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac (veb servisi). Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.
Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje visine prava, dobićete privremeno rešenje o visini penzije, a po utvrđivanju nedostajućih podataka rešenje o konačnom iznosu penzije. Ako u roku od tri godine ne budu utvrđeni nedostajući podaci, iznos penzije utvrđen privremenim rešenjem postaje konačan, o čemu se donosi posebno rešenje.
Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na penziju prema stažu osiguranja ostvarenom u inostranstvu odlučiće se po propisima zemlje u kojoj ste radili.
Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.
Penziju možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj ste smešteni, na devizni račun (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.
Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo.
Korisnik starosne, odnosno prevremene starosne penzije može ponovo da uće u osiguranje (da se zaposli ili da obavlja samostalnu delatnost) i da prima penziju, s tim što mora postojati prekid između prethodnog i novog osiguranja (prekid ne mora postojati za osiguranike kojima ne treba prestanak osiguranja da bi ostvarili pravo na penziju).
Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo, po prestanku zaposlenja, onosno obavljanja samostalne delatnosti, na novi obračun penzije, s tim što korisnicima prevremene starosne penzije ostaje umanjenje utvrđeno rešenjem.
Poljoprivrednici mogu da zatraže mirovanje osiguranja zbog objektivnih razloga (bolesti, elementarne nepogode, porođaj), najduže 5 godina u toku osiguranja, s tim što to ne može biti uzastopnih 5 godina.
Pri obračunu penzije uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970. godine.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava:

Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
Dokazi o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)
Dokaz o regulisanom vojnom roku (overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko primate novčanu naknadu)
Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)
Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
Dokazi o stažu u inostranstvu

Prošle godine su uvedeni i novi uslovi i za redovno penzionisanje. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena je pomerena za dva meseca, pa se tako u starosnu penziju odlazi sa 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za muškarce su isti uslovi kao i 2020. godine, a to je 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Pored ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Možda Vam se svidi i