Kako da proverim stanje poreza i doprinosa?

Od strane Ozon
0 komentar

Portal „ePorezi“ predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Cilj uspostavljanja portala „ePorezi“ je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Za pristup elektronskim servisima na portalu „ePorezi“ koristi se jedinstvena, specijalno dizajnirana aplikacija ePorezi, koju možete preuzeti klikom OVDE.

Na ovaj način možete proveriti svoje stanje samo ukoliko posedujete elektronski sertifikat. On može biti dodat na vašu čipovanu ličnu kartu (u MUP-u) ili može biti izdat od strane nekog drugog sertifikacionog tela (npr. Privredne komore Srbije ili Pošte).

Možete i lično u svojoj Poreskoj upravi tražititi izvod svog stanja, koji se stručno naziva konsolidovani upit stanja.

Bez obzira da li imate elektronski serifikat ili ne, možete ovlastiti drugo lice sa elektronskim sertifikatom da pristupa Vašem stanju u Poreskoj upravi. To ćete učiniti putem obrasca PEP, koji se podnosi Poreskoj upravi opštine u kojoj je sedište agencije.

Svoje stanje možete tražiti pozivom Kontakt centra Poreske uprave. Međutim, preduslov je da popunite EKPL obrazac i da ga pošaljete poštom. Ovim obrascem dostavljate kontakt podatke za komunikaciju sa Poreskom upravom. Nakon toga, možete telefonom tražiti upit stanja koji će Vam biti poslat na e-mail adresu koju unesete na obrascu.

Možda Vam se svidi i