Izrađen elaborat o šteti i merama sanacije na delu objekta Skupštine Vojvodine

Od strane Ozon
0 komentar

Fakultet tehničkih nauka – Departman za građevinasrtvo i geodeziju izradio je elaborat o nastaloj šteti i merama sanacije na delu zgrade Skupštine AP Vojvodine u vezi sa izgradnjom podzemne garaže u neposrednoj blizini.

Objekat Skupštine APV je makroskopski pregledan, prikupljena su geodetska snimanja njegovog sleganja u periodu od septembra do novembra, kao i merenja pomeranja na mestima dilatacije (zapadno krilo – centralni deo) u periodu od 3. novembra do 8. decembra.

Na osnovu analize se navodi da ne postoje indikacije koje bi ukazivale na to da je objekat Skupštine AP Vojvodine nebezbedan, osim lifta čije je korišćenje zabranjeno do završetka radova na sanaciji.

U elaboratu se zaključuje da je na osnovu rezultata merenja došlo do sleganja dela objekta usled radova na izgradnji podzmene garaže, te da je nakon izrazitijeg sleganja u oktobru dalje sleganje stabilizovano, odnosno nije se povećavalo do vremena izrade ovog elaborta.

Na osnovu rezultata merenja sleganja, zaključeno je da je u oktobru ove godine došlo do naglog povećanja sleganja za ≈2 centimetra u zapadnom krilu objekta Skupštine APV, najbliže podzemnoj garaži. Do sleganja je došlo i za ≈1,2 centimetra na jugozapadnom uglu centralnog dela.

Sleganja se izrazito uočavaju na linijama dilatacije, gde su ranije, tokom održavanja objekata, gletovanjem i krečenjem dilatacione linije nestručno obrađivane što se sada jasno uočava kao mesto pucanja naknadnog materijala – najčešće glet mase i boje.

Merenje promene širine dilatacije (zapadno krilo –centralni deo) rađeno je u periodu naglog sleganja krajem oktobra.

Na osnovu analize izmerenih promena širine dilatacije, između prvog i poslednjeg merenja na svakom mernom mestu, konstatuje se da je promena širine dilatacije najvećeg intenzizeta na 1. spratu, odnosno da se širina dilatacije od prvog do poslednjeg merenja povećala na prvom spratu za ≈ 1,4 milimetra.

Predlaže se sanacija oštećenih delova objekta u zoni dilatacije i lifta. U vreme izrade ove analize nisu uočene nikakve indikacije oštećenja konstrukcije objekta Skupštine AP Vojvodine.

Kako se navodi u elaboratu, potrebno je u narednom periodu (i do godinu dana nakon puštanja podzemne garaže u rad) kontinuirano pratiti merenje sleganja objekta.

Nadležna Uprava za zajedničke poslove AP Vojvodine, koja upravlja objektom, naložiće narednih dana sanaciju kancelarija i lifta u objektu o trošku investitora podzemnih garaža i sa nalazima elaborata upoznaće Zavod za zaštitu spomenika kulture i nadležne inspekcijske službe.

Možda Vam se svidi i