Gradska uprava raspisala Javni poziv za usluge smeštaja napuštenih životinja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove objavila je Javni poziv za sluge smeštaja napuštenih životinja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Predmet javne nabavke u otvorenom postupku, broj 404-195/2022-VII, CPV:74400000 su usluge smeštaja napuštenih pasa na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Navedena usluga podrazumeva: Smeštaj uhvaćenih pasa po važećem Zakonu o dobrobiti životinja („Sl. Glasnik RS“ br.41/2009).

Prihvatilište ispunjava uslove u skladu Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje („Sl. Glasnik RS“ br.19/2012), to jest mora imati prostor za smeštaj životinja, obezbeđene mere zdravstvene zaštite, veterinarski pregled, vakcinaciju i obeležavanje vlasničkih pasa na teritoriji grada Sremska Mitrovica, hranu i vodu, vođenje evidencije o svakoj jedinki, obezbeđene higijenske uslove i mora biti upisano u registar objekata koji vodi ministarstvo u skladu sa Zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Prihvatilište mora biti udaljeno od mesta stanovanja ljudi na način da ne ugrožava stanovništvo.
2) Delhelmintizacija
3) Izrada celokupne potrebne dokumentacije (pisana i foto dokumentacija) vezane za evidentiranje uhvaćenih pasa lutalica u skladu sa članom 63. stav 3. Zakona o dobrobiti životinja.
4) Vraćanje pasa na stanište nakon izvršene veterinarske obrade.

Pružanje usluge korišćenja prihvatilišta za sve životinje koje će biti smeštene u azil, uz sve obaveze koje proizilaze iz Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje ( hrana, voda, smeštaj, …), sa pružanjem neophodnih usluga:
-zdravstvena zaštita;
-veterinarski pregled i vakcinacija;
-obeležavanje vlasničkih pasa;
-dehelmintizacije;
-vraćanje na stanište nakon izvršene veterinarske obrade.

Rok važenja ponude (minimum 30 dana) dana od dana otvaranja ponude.

Javni poziv OVDE

Možda Vam se svidi i