Skupština: Finansijska podrška domaćinistvima u procesu energetske tranzicije

Od strane Ozon
0 komentar

Pred odbornicima u četvrtak 28. aprila naći će se i Predlog odluke o finansijskoj podršci domaćinistvima u procesu energetske tranzicije. Energetska tranzicija je proces prelaska sa sistema na kome se dominantno koriste neobnovljivi izvori energije na sistem korišćenja obnovljivih izvora energije. 

Grad Sremska Mitrovica će u 2021. godini kroz mere energetske tranzicije sufinansirati unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima sa teritorije Grada.

skupstina

U 2021. godini Grad će sufinansirati sledeće mere energetske tranzicije:

– Sufinansiranje radova na postavljanju termičke izolacije zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru sa 30% raspoloživih sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica.

– Sufinansiranje radova na zameni spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima sa 30% raspoloživih sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica.

– Sufinansiranje nabavke i instalacije kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične stambene objekte sa 20% raspoloživih sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica.

– Sufinansiranje nabavke i instalacije kotlova na gas za porodične stambene objekte sa 20% raspoloživih sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Grada Sremska

Možda Vam se svidi i