Nakon oluje koju je doneo prvi svetski rat, umetnost i kultura okrenula se novom čoveku, oslobođenom od stega i ideologije rata, čoveku koji istražuje i predstavlja nove ideje, stremljenja, razmišljanja.


Avangardna težnja sveobuhvatnoj obnovi života i umetnosti u Jugoslaviji se manifestovala kroz časopis Zenit, čiji je prvi broj izašao 1. februara 1921. godine u Zagrebu.


U njemu su svoje ideje i radove izlagali najeminentniji stručnjaci i umetnici kako Jugoslavije tako i čitave Evrope.


Na promociji u Galeriji Lazar Vozarević, sto godina kasnije, o nastanku, osnivaču časopisa, uticaju na današnju umetničku scenu, kao i prilikama na Balkanu posle Prvog svetskog rata, govoriće : dr Ješa Denegri; dr Slobodan Mijušković; dr Bojan Jović, dr Jovan Čekić, Nevena Martinović, dr Vesna Kruljac.

Možda Vam se svidi i