Projekat “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO SISTEM

Od strane Ozon
0 komentar

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedskeagencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekatrealizuju 4 članice mreže „Pošumimo Vojvodinu“ – Pokretgorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sovai Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokretgorana Novog Sada. 

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odlukavažnosti očuvanja i unapređenja postojećih šumakao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamoaktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnimškolama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, krozorganizovane akcije sadnje u svakom gradu.

Nastojaćemo da snažnom kampanjom javnog zagovaranjapovećamo vidljivost Mreže i njen zagovarački kapacitet sadonosiocima odluka i na taj način obezbedimo veće poverenjegrađanaTokom realizacije projekta planirano je da snimimoedukativne i promotivne video materijale o važnosti šuma, objavljivaćemo informacije i afirmativne tekstove na sajtovima i društvenim mrežama partnera, štampati promotivni materijal i edukativni materijal. 

Jedan od važnih ciljeva je da ostvarimo komunikacijumeđusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugihsrodnih oblasti kao što su zaštita prirodeenergetikaklimatske promene i upravljanje vodama kao i dapomognemo da Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznatakao relavantan partner u donošenju odluka u oblasti šuma. ​

Možda Vam se svidi i