Potvrde o plaćenim porezima po odbitku do kraja januara

Od strane Ozon
0 komentar

Firme koje su prošle godine Poreskoj upravi podnosile pojedinačne poreske prijave, obavezne su da ljudima za koje su platile porez po odbitku najkasnije do 31. januara izdaju potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Kada je reč o firmama koje su, shodno uredbama donetim radi ublažavanja posledica epidemije, ostvarile pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i plaćanje u propisanim rokovima, one u određenim delovima potvrde treba da iskažu podatke o porezu i doprinosima po osnovu zarade koji sadrže i iznos poreza i doprinosa za koje je firma ostvarila pravo na odlaganje.

Možda Vam se svidi i