Sremska Mitrovica- Danas je u Sremskoj Mitrovici održana Osma  sednica Odbora za zaštitu životne sredine van sedišta Narodne skupštine.

Na dnevnom redu skupštine: informisanje Odbora o inicijativi za formiranje zelene odborničke grupe u Skupštini grada Sremska Mitrovica; Informisanje Odbora o radu regionalne deponije Srem-Mačva Sremska Mitrovica.

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 4. juna, doneta je izmedju istalog i odluka o formiranju  neformalne zelene odborničke grupe.

“Izražavam veliko zadovoljstvo što je danas upravo  Odbor zaštite životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije danas ovde u našem gradu održao osmu sednicu i po prvi put je van sedišta Narodne skupštine. Zacrtali smo veliki cilj a to je da na nivou grada odnosno u skupštini formiramo takozvanu neformalnu zelenu odborničku grupu koja bi dala doprinos u rešavanju svih onih problema vezano za ekologiju. Posle podizanja privredne aktivnosti i upošljavanja naših građana, podižemo lestvicu na viši nivo i želimo da veći doprinos damo razvitku ekološke svesti kako naših građana ali i svih ljudi koji žive. Smatramo da je neformalna odbornička grupa koja će biti formirana u gradu, svakako dati svoj doprinos. nadamo se da će dobar primer iz Sremske Mitrovice zaživeti na prostoru čitavog Srema a i prostoru čitave Srbije. Ovo je jedan pilot projekat koji treba da se realizuje u našem gradu.“ rekao je Tomislav Janković

Na sednici, na dnevnom redu, govorilo se i o poslovanju regionalne deponije Srem-Mačva, o pokretanje inicijative za formiranje zelene odborničke grupi u skupštini grada Sremska Mitrovica i uopšte uključivanje civilnog, nevladinog sektora u rad gradskog parlamenta kroz formu „Zelene stolice“. Osim toga bilo je reči i o drugim tremama iz oblasti ekologije kao što su ozelenjavanje javnih površina gde je ovaj odbor imao učešća i prethodne godine. takođe zbrinjavanje pesticidnog otpada, teme u oblasti sakupljanja lekovitog bilja i ostale teme koje se inače i nalaze u našem razvojnom programu Sremska Mitrovica 20/25, rekao je novinarima zamenik gradonačelnice, Petar Samardžić.
“Povodom Svetskog dana životne sredine  kji se oboležava 5. juna danas je u Gradskoj kući održana sednica odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Želeo bih da podržim ovakva održavanja skupštinskih odbora van sedišta skupštine jer smatram da kroz jednu takvu decentralizaciju odlučivanja bliže se dopire i dolazi do lokalnih tema i problema, potreba i efikasniji način za njihovo prevazilaženje i rešavanje”.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac, predsednik odbora za zaštitu životne sredine  Narodne skupštine Republike Srbije.

„Danas smo održali sednicu odbora za zaštitu životne sredine u Sremskoj Mitrovici, to je prva sednica odbora van našeg sedišta i želim da se zahvalim gradonačelnici Svetlani Milovanović, zameniku gradonačelnika i uvaženom kolegi Tomislavu Jankoviću, koji je organizovao da ovu sednicu održimo ovde u Sremskoj Mitrovici u zaista jednoj  divnoj atmosferi. Kao što znate, sutra je 5. jun, dan zaštite životne sredine i mi danas danas održali sednicu. 5. jun je proglašen danom životne sredine, proglasila ga je generalna skupština EU 1972 godine na konferenciji u Stokholmu gde je učestvovalo 113 država, koje su donele zajedničku izjavu o potrebi zajedničke saradnje u zaštiti životne sredine. Drago mi je da ovu sednicu održavamo van Beograda. Sednicu je podržala i organizacija UNDP i Švajcarska kancelarija kroz projekat jačanja parlamentarne demokratije. Dugugodišnji primer dobre prakse koji je prisutan u Skupštini Republike Srbije, zelena poslanička grupa, odbornici, a na inicijativu uvaženog kolege Tomislava Jankovića, želimo da implementiramo i u Gradskoj skupštini Sremske Mitrovice, da se formira zelena odbornička grupa kao jedna inicijativa gde će odbornici biti bliže problemima zaštite životne sredine i rešavati probleme zaštite životne sredine u Sremskoj Mitrovici. Veoma je važna saradnja i sa organizacijama civilnog društva a mi u Skupštini imamo odbor koji kroz mehanizam „Zelene stolice“ radi na ovim problemima, pa se nadam da će slični oblici biti uspostavljeni i u lokalnim samoupravama. Još jednom zaista želim da se zahvalim jer Sednicu održavamo ovde u Sremskoj Mitrovici i zaista mogu da prenesem dobra iskustva i sadržajnu sednicu koja se održala“.

Možda Vam se svidi i